Undervisningsmidler CFU

Få inspiration til undervisningen, lån læremidler og få adgang til vejledning, coaching og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v.
Center for Undervisningsmidlers praksisnære tilbud retter sig mod undervisere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner.

Læremidler

CFUs informationssamling er udstillingsvindue for danske nyudgivelser. Se læremidlerne i afdelingerne i Odense og Vejle – eller søg og lån online til inspiration og orientering.

Om CFU’s informationssamling

Søg i informationssamlingen på mitCFU.dk

I CFU’s udlånssamling kan undervisere låne læremidler i klassesæt til brug i undervisningen. Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmateriale.

Om CFU’s udlånssamling

Søg i udlånssamlingen på mitCFU.dk

Orientér dig om CFU's samlinger og adgangen til forskellige typer af læremidler. Find information om praktisk brug af samlingerne og få svar på ofte stillede spørgsmål.

Om læremiddelportalen mitCFU.dk

Tværfaglige sider – information og inspiration til din undervisning
Den Internationale Dimension

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om at inddrage den internationale dimension i undervisningen. Hjælp til at finde partnerskoler, projekter m.v.

Specialpædagogik og Inklusion

Information og inspiration om specialpædagogik og inklusion fra CFU’s pædagogiske konsulenter.

It og Medier

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om folkeskolens tværgående emne ‘It og medier’ og læringsteknologi i undervisningen.

Pædagogisk Læringscenter

Information og inspiration til udvikling af skolens pædagogiske læringscenter. Hold dig orienteret om relevante kurser, lovgivning, retningslinjer m.v.

Kontakt
Center for Undervisningsmidler

63 18 30 00
cfu-post@ucl.dk

Telefontid
Mandag – torsdag 07.30-15.30
Fredag 07.30-15.00

Udlånssamling og Informationssamling

63 18 33 08
cfu-udlaan@ucl.dk

Åbnings- og telefontid
Mandag – torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-14.00

Kurser

63 18 30 00
cfu-kursus@ucl.dk

Telefontid
Mandag – torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-14.00

CFU’s pædagogiske konsulenter

Faglig pædagogisk vejledning til lærergrupper, teams, fagudvalg m.v.
Kontakt os for en aftale med en af vores konsulenter.