Skræddersyede forløb

Skræddersyet kompetenceudvikling til organisationen kan sikre både medarbejdernes og arbejdspladsens udvikling.

Temaer skræddersyede forløb
Om konsulentydelser og skræddersyede forløb på UCL

Et skræddersyet forløb kan give et samlet kompetenceløft til en arbejdsplads, så medarbejderne får fælles faglig viden og indarbejder nye arbejdsgange og metoder.

UCLs konsulenter kan tilrettelægge lokal uddannelse og udvikling i samarbejde med jeres arbejdsplads.

I jobrotation kan medarbejdere få videreuddannelse, mens kvalificerede vikarer passer jobbet.

Se mere om skræddersyede forløb ved UCL
Kontakt og vejledning
Center for Undervisningsmidler CFU

Odense: Tlf. 63 18 33 00
Vejle: Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk

Videreuddannelsen