Forskning og viden

Forskningsfelt og programmer

Afdelingen arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Viden om professionernes arbejde i velfærdssamfundet

Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Forskningen fokuserer på centrale og aktuelle problemstillinger i praksis, hvor professioner, borgere, forvaltninger, teknologier, inklusions- og eksklusionsmekanismer indgår i komplekse samspil.

Vi forsker og formidler viden i samarbejde med professionelle og andre relevante aktører i det omgivende samfund så som fx dagtilbud, skole og botilbud i kommuner og frivillige organisationer.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

Afdelingens forskere indgår i tæt samarbejde med praksis om at formulere og skabe forskningsprojekter. Derved sikres, at den producerede viden opleves som relevant relevant i praksis.

Forskningsindsatsen er organiseret i 3 programmer:

Programmer i Anvendt Velfærdsforskning Fold alle ud
Kommunal forvaltning og praksis
Peter Sørensen
Programleder
Peter Sørensen
29 36 83 90

Projekter og publikationer på UC Viden

Forskningsprogrammet handler om, hvordan den offentlige sektor fordeler, forvalter og implementerer lovgivning, hjælp, støtte, ydelser, normer og værdier på vegne af fællesskabet. Fokus er på de rammebetingelser og vilkår som velfærdsprofessionerne arbejder under i den offentlige sektor.

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner både ledelsesmæssige og socialfaglige problemstillinger, men altid med den fagprofessionelle og dennes vilkår som udgangspunkt.

Forskningen er anvendelsesorienteret og derfor afspejler programmets projekter og temaer, hvad der rør sig – lige nu – i de danske kommuner.

Vi forsker eksempelvis i forvaltning og ledelse; innovation; tværprofessionelt samarbejde og omlægningen af forvaltninger i den henseende; styringsproblematikker, særligt resultatbaseret styring på det specialiserede socialområde; evidens for kommunal forvaltning og praksis mv.

Omdrejningspunktet er UC-professionernes vilkår og deres møde med borgerne.

Programmets analytiske fokus kan illustreres med nedenstående figur.

Klik på figuren for større billede.

Inklusion og Hverdagsliv
Ida Schwartz
Programleder
Ida Schwartz
23 83 79 71

Projekter og publikationer på UC Viden

Programmet har fokus på det tværprofessionelle samarbejde om at understøtte, at børn, unge og voksne i udsatte positioner kan opnå lige muligheder for at tage del i velfærdssamfundets institutioner.

Social deltagelse ses som en forudsætning for at få del i samfundets ressourcer og muligheder.

Børn, unge og voksne bevæger sig i et hverdagsliv og livsforløb på tværs af steder som dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter, døgninstitutioner, arbejde og familie og mange professioner er involveret i at understøtte deres muligheder for at kunne tage del i fællesskaber.

Det tværprofessionelle samarbejde har derfor stor betydning for, om mennesker i udsatte positioner kan udvikle deres livsmuligheder.

Resiliens
Ida Skytte Jakobsen
Programleder
Ida Skytte Jakobsen
20 48 64 42

Projekter og publikationer på UC Viden

Resiliens handler om at klare sig godt på trods af risiko og belastning. Forskningsprogrammet prioriterer aktiviteter og netværk inden for resiliensområdet.

At anvende viden fra resiliensforskning handler om at kunne få øje på og identificere risiko og belastning, for derefter at kunne identificere mulige beskyttende processer, som kan sikre en god udvikling –  på trods.

Et vidensfelt som resiliens er relevant for såvel den pædagogiske, socialfaglige og sundhedsfaglige profession og praksis og inddrages i større og større omfang i forhold til sociale og sundhedsmæssige interventioner.

Ledelse
Administration
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.