Forskning og viden

UCL leverer viden til gavn for fremtidens velfærd igennem forsknings- og udviklingsprojekter, der er forankret i praksis og grundigt teoretisk funderet. UCL samarbejder med universiteter og vidensinstitutioner samt offentlige og private virksomheder og institutioner såvel nationalt som internationalt.

Forskningsområder

Afdelingen er en integreret del af Området for Pædagogik og Samfund og rummer Center for Anvendt Skoleforskning samt en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Afdelingen forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

Afdelingen arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Centret forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

University College Lillebælt deltager i og bidrager til en række samarbejder i form af større projekter og videncentre, der går på tværs af institutioner og organisationer.

Tværgående information

En lang række institutioner, organisationer og fonde støtter forskningsprogrammer og -projekter i UCL.

Strategien for forskning og udvikling skal styrke samspillet mellem forskning og uddannelser samt udviklingsopgaver.

UCL’s politik for ansvarlig forskning skal bidrage til at sikre den højeste kvalitet og troværdighed i alle institutionens forskningsaktiviteter.

Udvalget bidrager til sikring af god videnskabelig praksis ved behandling af henvendelser om brud på retningslinjerne.

UC Viden er Danmarks portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter samt forsker- og underviserprofiler i professionshøjskolesektoren.

Kontakt
Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Forskningschef
Thomas Illum Hansen
thih@ucl.dk

Anvendt Sundhedsforskning

Forskningschef
Poul Bruun
pobr@ucl.dk

Anvendt Velfærdsforskning

Forskningschef
Ulla Viskum
ulvi@ucl.dk

Hsitorielab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Centerleder
Peter Yding Brunbech
pjyb@ucl.dk

Forskningssekretariat

Ledelseskonsulent
Gitte Reinhard Laursen
grla1@ucl.dk